Den gamle dame er stadig i fuldt vigør

Havnø Mølle 1842
Havnø Mølle opføres af godsejer Christen Juul Kjeldsen på banken SØ for herregården Havnø - På
møllen blev der fremstillet groft rug- og bygmel til brød, foder og forskellige andre grynprodukter, der
også blev eksporteret til Norge via den nærliggende ladeplads ved mariager Fjord.

Havnø Mølle 1927
Havnø Mølle tages ud af drift som herregårdsmølle og erstattes af en lokomobil - Møllen står langsomt
og forfalder, men er stadig et yndet udflugtsmål for lokale beboere…

Havnø Mølle 1970’erne
I samarbejde med Nationalmuseeum og Hadsund Kommunes Beskæftigelsesafdeling, forsøgte den
daværende ejer at starte en restaurering af møllen - Restaureringen løb af sporet og blev ikke
gennemført.

Havnø Mølle 1994
Havnø Mølle fredes - Det lykkedes Museeumsinspektør Lise Andersen fra Hadsund Egns Museum at få
en ordning med den daværende ejer, Carl Lüttichau, således at museet pr. 1. september 1994 overtog
møllen og en parcel på 880 m2 som gave med henblik på møllens restaurering og gøre Havnø Mølle
tilgængelig for offentligheden.

Havnø Mølle 1995 - 2001
Havnø Mølle gennemgår en meget omfattende restaurering og blev genindviet den 2. september 2001.

Havnø Mølle 2001 - 
Havnø Mølle fungerer som arbejdende museeumsmølle og på sommerdage med frisk vind, snurrer den lystigt til stor glæde alle besøgende og områdets mange turister - se møllens åbningstider jkmm info knap

 

Du kan læse meget mere om Havnø Mølle på Møllehistorisk Samlings hjemmeside - eller besøge Møllehistorisk Samling på adressen: Møllehistorisk Samling, Rosendalsallé 8, 9560 Hadsund.

Åbningstider Møllehistorisk Samling

Sæsonåbent 1. april - 31. oktober samt påske- og juleåbent. Lukket mellem jul og nytår.

Mandag til fredag kl. 10 – 16, samt søndag kl. 13 – 16

 

jkmm-retur-knap-DK